Các dự án mà công ty đang thực hiện

Kho lạnh công nghiệp

Tiến độ: đang triển khai

Địa điểm: Cửa Khẩu Bình Nghi - Lạng Sơn

Nhà máy Vinfast

Tiến độ: Đang triển khai

Địa điểm: Hải Phòng

Resort Thảo Nguyên

Tiến độ: Đang triển khai

Địa điểm: Mộc Châu

Phòng Golf trong nhà

Tiến độ: Đang triển khai

Địa điểm: Thanh Xuân, Hà Nội

Zalo
favebook
0912410576