Tên dự án: Nhà máy chế biến Thịt MeatDeli

Khởi công: hoàn thành tháng 6 - 2022

Địa điểm: KCN Đồng Văn IV - Hà Nam

Nhà máy chế biến Thịt MeatDeli