Tên dự án: Phòng lưu giữ tranh- Vách Panel EPS, cửa

Khởi công: Đã hoàn thành

Địa điểm: KCN Láng Hòa Lạc

Phòng lưu giữ tranh- Vách Panel EPS, cửa