Tên dự án: Thép Mỹ thuật

Khởi công: nhà lắp ghép

Địa điểm: Việt Nam

Thép Mỹ thuật