Tên dự án: Nhà máy Bách Thảo Dược

Khởi công: dự án đang thực hiện

Địa điểm: KCN Tràng Duệ - Hải Phòng

Nhà máy Bách Thảo Dược