Tên dự án: Nhà máy Chế biến Sữa Nutifood Việt Nam II

Khởi công: Đang thực hiện

Địa điểm: KCN Phố Nối A - Hưng Yên

Nhà máy Chế biến Sữa Nutifood Việt Nam II