Tên dự án: Trường mầm non Ánh Dương

Khởi công: Đã hoàn thành

Địa điểm: Hoàng Mai, Hà Nội

Trường mầm non Ánh Dương