Tên dự án: Nhà ở Dân Dụng

Khởi công: Đã hoàn thành

Địa điểm: Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Nhà ở Dân Dụng