Tên dự án: Nhà máy chế biến Gà Masan

Khởi công: hoàn thành tháng 12 - 2021

Địa điểm: KCN Đồng Văn IV - Hà Nam

Nhà máy chế biến Gà Masan