Tên dự án: Kho lạnh bảo quản Vacxin

Khởi công: đã hoàn thành

Địa điểm: KCN Nội Bài

Kho lạnh bảo quản Vacxin