Tên dự án: Bệnh viện Phụ sản Hải Dương

Khởi công: đã hoàn thành

Địa điểm: Hải Dương

Bệnh viện Phụ sản Hải Dương