Tên dự án: Thi công cách âm Phòng máy Trung tâm Thương Mại

Khởi công: đã hoàn thành bàn giao

Địa điểm: Hà Nội

Thi công cách âm Phòng máy Trung tâm Thương Mại