Tên dự án: Bệnh viện Đa Khoa Gia Lâm

Khởi công: đã hoàn thành

Địa điểm: Gia Lâm - Hà Nội

Bệnh viện Đa Khoa Gia Lâm