Tên dự án: Bệnh viện K

Khởi công: hoàn thành tháng 09 - 2019

Địa điểm: Bệnh Viện K

Bệnh viện K