Tên dự án: Nhà máy Canon Việt Nam

Khởi công: hoàn thành tháng 10 - 2019

Địa điểm: KCN Bắc Thăng Long - Hà Nội

Nhà máy Canon Việt Nam