Tên dự án: Nhà máy dược phẩm Vesta

Khởi công: hoàn thành tháng 8 - 2019

Địa điểm: thị trấn Phùng - Hà Nội

Nhà máy dược phẩm Vesta