Tên dự án: Nhà máy chế biến thịt gia súc Masan

Khởi công: Hoàn thành

Địa điểm: KCN Đồng Văn IV - Hà Nam

Nhà máy chế biến thịt gia súc Masan