Tên dự án: Nhà máy sản xuất nhôm định hình LMS

Khởi công: Hoàn thành

Địa điểm: KCN Đại An - Hải Dương

Nhà máy sản xuất nhôm định hình LMS