Tên dự án: Bệnh viện Vinmec Quảng Ninh

Khởi công: Hoàn thành

Địa điểm: TP Hạ Long - Quảng Ninh

Bệnh viện Vinmec Quảng Ninh