Tên dự án: Nhà máy Dược phẩm Traphaco

Khởi công: Đã hoàn thành

Địa điểm: Văn Lâm - Hưng Yên

Nhà máy Dược phẩm Traphaco