Tên dự án: Nhà máy chế biến thực phẩm và đồ uống Otogi

Khởi công: hoàn thành tháng 2/2018

Địa điểm: KCN Yên Phong - Bắc Ninh

Nhà máy chế biến thực phẩm và đồ uống Otogi