Tên dự án: Nhà máy dược phẩm Mùa Xuân

Khởi công: hoàn thành tháng 8/2017

Địa điểm: Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc - Hà Nội

Nhà máy dược phẩm Mùa Xuân