Tên dự án: Nhà máy SX chế biến & gia công thực phẩm Nipponham

Khởi công: hoàn thành tháng 8/2017

Địa điểm: KCN Thăng Long II - Hưng Yên

Nhà máy SX chế biến & gia công thực phẩm Nipponham